O día 16 de febreiro desenrolouse un acto na cidade da Coruña, concretamente unha charla impartida pola Técnica de Marcha Nórdica colaboradora da FGM Cristina González Castro Licenciada en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e Graduada en Radioterapia e Oncoloxía pola Universidade de Londres Tamén intervino Mónica Rodríguez Licenciada CCAAFFDD e experta en yoga, onde destacouse a importancia do exercicio en xeral e a marcha nórdica e o yoga en particular como excelentes complementos terapéuticos no tratamento da enfermedade.

A dita conferencia asistiron a Vogal de Marcha Nórdica  FGM Cecilia García Carrara, a Vogal de Montañismo Feminino Fini Maestu Almeida e o Presidente da FGM Adolfo Puch. O longo da disertación puxéronse de manifesto unha vez máis as ventaxas que conleva no mantemento físico e como terapia deportiva o Nordic Walking  a última modalidade deportiva incorporada a FGM.