Convenios e Contas Anuais Aprobadas e Licenzas Emitidas

Convenios oficiais recibidos para competicións e actividades nos últimos anos:

 

Contas anuais Aprobadas

 
2021
 
 
 

2020

2019

 
2018 

2017

2016

2015

 

2014

2013

Últimos Convenios e Actas

Licenzas

 • ANO 2021/LICENCIAS 6578
 • ANO 2020/ LICENCIAS 6218
 • ANO 2019/LICENCIAS 6.076
 • ANO 2018 /LICENZAS 5.464
 • ANO 2017 / LICENZAS 4.985
 • ANO 2016 / LICENZAS 4.624
 • ANO 2015 / LICENZAS 4.064
 • ANO 2014 / LICENZAS 3.515
 • ANO 2013 / LICENZAS 2.902
 • ANO 2012 / LICENZAS 2.381
 • ANO 2011 / LICENZAS 2.078
 • ANO 2010 / LICENZAS 2.012