Curso
de Escalada en Xeo

Fecha Curso : 22 - 23 de Xaneiro de 2022

Fecha tope inscripción 13 de Xaneiro 2022

FGM 2020