XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2021

Presidente                                                                                                                        Adolfo Puch Domínguez

Vicepresidente Área Deportiva                                                                                   Manuel Domínguez Iglesias

Vicepresidente Área Económica                                                                                  José Miguel Merino Encinas

Vicepresidenta Área de Comunicación                                                                      Solange  Neves Leirós

Secretario Xeral                                                                                                               Manuel Domínguez Iglesias

Vogal de Montañismo                                                                                                    Roberto Morís Fernández

Vogal de Promoción de Montañismo Feminino                                                      Sabela Córdoba Torrecilla

Vogal de Sendeirismo                                                                                                     Raúl Leirós Gutierrez

Vogal de Alpinismo e Esquí de Montaña                                                                    Xosé Manuel Otero Fernández

Vogal de Escalada                                                                                                              Fausto Blanco Álvarez

Vogal de Marcha Nórdica                                                                                               Xan Ramírez Gómez

Vogal de Carreiras por Montaña                                                                                  Xosé Antón Vázquez Pérez

Vogal de Refuxios                                                                                                             Elías Rodríguez Gómez

Vogal de Egam                                                                                                                   Katya Sanz Ochoa

Vogal de Andainas                                                                                                            José Carlos Rodríguez Pérez     

DELEGADOS PROVINCIAIS DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de A Coruña                                             Xan Ramírez Gómez

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de Lugo                                                     Roberto Morís Fernández

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de Ourense                                              Elías Rodríguez Gómez

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de Pontevedra                                       Nacho Rodríguez Pequeño

ASESORES DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO

Asesora Xurídica                                                                                                              Ana Alonso Otero

Asesor para Relacións coas Institucións Públicas                                                  Iñaki Bilbao Castro

Asesor de Equipamentos e Reequipamentos                                                           Alfonso Louro Fuentes

Asesor de Seguridade                                                                                                      José Juan Domínguez López

Asesora de Comunicación, páxina web de Facebook                                            Cristina Conde Pérez

Asesora de Accesos e Medioambiente                                                                       Ana Vázquez Iglesias

Asesor de Saúde                                                                                                               Antonio Rodríguez Pérez

STAFF ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

Secretaria Administrativa                                                                                                   María Isabel Alonso Otero

Director Técnico                                                                                                                      José Manuel Pérez Prego

Tesoureiro                                                                                                                                Evaristo Fandiño Pérez 

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Programa de  Tecnificación de Alpinismo                                                            José Carlos Romay Cambón

Programa  de Tecnificación de Escalada                                                              José Juan Domínguez López              

Programa de  Tecnificación de Carreiras por Montaña                                   Estivel Martínez Medina

Programa de  Tecnificación de Marcha Nórdica                                                Cecilia García Carrara

 

FGM 2020