Organigrama Federativo

XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2021

Presidente                                                                                                                                              Adolfo Puch Domínguez

Vicepresidente Área Deportiva                                                                                                  Manuel Domínguez Iglesias

Vicepresidente Área Económica                                                                                                 José Miguel Merino Encinas

Vicepresidenta Área de Comunicación                                                                                              Solange  Neves Leirós

Secretario Xeral                                                                                                                              Manuel Domínguez Iglesias

Vogal de Montañismo                                                                                                                       Roberto Morís Fernández

Vogal de Promoción de Montañismo Feminino                                                                        Sabela Córdoba Torrecilla

Vogal de Sendeirismo                                                                                                                               Raúl Leirós Gutierrez

Vogal de Alpinismo e Esquí de Montaña                                                                             Xosé Manuel Otero Fernández

Vogal de Escalada                                                                                                                                     Fausto Blanco Álvarez

Vogal de Marcha Nórdica                                                                                                                          Xan Ramírez Gómez

Vogal de Carreiras por Montaña                                                                                                  Xosé Antón Vázquez Pérez

Vogal de Refuxios                                                                                                                                   Elías Rodríguez Gómez

Vogal de Egam                                                                                                                                                  Katya Sanz Ochoa

Vogal de Andainas                                                                                                                         José Carlos Rodríguez Pérez

DELEGADOS PROVINCIAIS DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de A Coruña                                                                         Xan Ramírez Gómez

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de Lugo                                                                        Roberto Morís Fernández

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de Ourense                                                                     Elías Rodríguez Gómez

Vogal Delegado da F.G.M. na provincia de Pontevedra                                                        Nacho Rodríguez Pequeño

ASESORES DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO

Asesora Xurídica                                                                                                                                              Ana Alonso Otero

Asesor para Relacións coas Institucións Públicas                                                                                Iñaki Bilbao Castro

Asesor de Equipamentos e Reequipamentos                                                                                  Alfonso Louro Fuentes

Asesor de Seguridade                                                                                                                   José Juan Domínguez López

Asesora de Comunicación, páxina web de Facebook                                                                      Cristina Conde Pérez

Asesora de Accesos e Medioambiente                                                                                                 Ana Vázquez Iglesias

Asesor de Saúde                                                                                                                                  Antonio Rodríguez Pérez

STAFF ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

Secretaria Administrativa                                                                                                              María Isabel Alonso Otero

Director Técnico                                                                                                                                  José Manuel Pérez Prego

Tesoureiro                                                                                                                                                Evaristo Fandiño Pérez

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Programa de  Tecnificación de Alpinismo                                                                               José Carlos Romay Cambón

Programa  de Tecnificación de Escalada                                                                                 José Juan Domínguez López

Programa de  Tecnificación de Carreiras por Montaña                                                        

Programa de  Tecnificación de Marcha Nórdica                                                                              Cecilia García Carrara

Comisión Xestora da Federación Galega de Montañismo (26/8/2022)

Presidente: 

Adolfo Puch Domínguez

Secretario: 

Manuel Domínguez Iglesias

Tesoureiro: 

Evaristo Fandiño Pérez

Vogal: 

Josefina Fernández Palmeiro

Vogal

Antonio Paredes Chapela

Vogal polo estamento de Clubs:

Club de Montaña Monteceibe (Cándida Rico de la Calle)

Vogal polo estamento de Deportistas: 

María Henar De Diego De Diego

Vogal polo estamento de Árbitros: 

María del Mar Gil Francisco

Vogal polo estamento de Técnicos: 

Mónica Dopico García