Inscrición Campionato

Antes de facer a inscrición do Campionato recordamos que é necesario ingresar a cota, 14€ de participante  no seguinte nº de conta bancaria: ES20 2080 5104 86 30400 16923 e  enviar o xustificante do pago o seguinte email: directortecnico@fedgalmon.gal

 

No Fields Found.