Proceso Electoral 2018

No Decreto de eleccións da Xunta de Galicia publicado o día 16 de febreiro de 2018 figuran por primeira vez tres Censos Electorais conforme as directrices do Goberno Autonómico. O Censo Inicial que ten que estar publicitado o día 28 de febrero de 2018, e posteriormente figurarán o provisional, e o definitivo.

Neste primeiro censo faltan moitos electores de diferentes Estamentos, porque estase a empezar o Calendario Oficial Federativo do ano 2018. Os dous censos habituais o provisional e o definitivo publicaránse cando se convoque o proceso electoral en cada Federación Deportiva.

Regulamento electoral 2018
Calendario electoral 2018
Convocatoria de Eleccions
Certificado de Convocatoría
Acta de Resolución de reclamacións censo electoral

Censos Provisionales Electorais 2018
Censo provisional do estamento de arbitros
Censo provisional do estamento de técnicos
Censo provisional do estamento de deportistas
Censo provisional do estamento de clubes