986 20 87 58

¡Chámanos!

VIGO

Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209

Proceso Electoral 2018

No Decreto de eleccións da Xunta de Galicia publicado o día 16 de febreiro de 2018 figuran por primeira vez tres Censos Electorais conforme as directrices do Goberno Autonómico. O Censo Inicial que ten que estar publicitado o día 28 de febrero de 2018, e posteriormente figurarán o provisional, e o definitivo.

Neste primeiro censo faltan moitos electores de diferentes Estamentos, porque estase a empezar o Calendario Oficial Federativo do ano 2018. Os dous censos habituais o provisional e o definitivo publicaránse cando se convoque o proceso electoral en cada Federación Deportiva.

Regulamento electoral 2018
Calendario electoral 2018 
Composición e Sede da Xunta Electoral da FGM
Convocatoria de eleccions
Certificado de Convocatoría
Acta de Resolución de reclamacións censo electoral
Acta Candidatos Asamblea da FGM e lista dos Títulares e Suplentes da Mesa Electoral
Acta de proclamacion definitiva de candidatos asamblea xeral
Nomeamento de interventores eleccións F.G.M
Acta de proclamación provisional candidatos electos
Acta Proclamación definitiva de membros da Asemblea Xeral da F.G.M.
Toma de Posesión Membros Asamblea Xeral
Lista Provisional de Candidatos a Presidente  e Comisión Delegada
Acta convocatoria Asemblea Xeral
Sorteo Mesa electoral Presidencia e Comisión Delegada
Proclamación definitiva de candidados Presidencia y C.D
Exposición do resultado
Proclamacion_definitva_presidente_comision_delegada
Toma de Posesión

 

Censos Definitivos Electorais 2018
Censo definitivo do estamento de arbitros
Censo definitivo do estamento de técnicos
Censo definitivo do estamento de deportistas
Censo definitivo do estamento de clubes

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content