Regulamentos CxM


NOTA: O Regulamento FGM CxM 2023 está pendente de aprobación polos Organos de Goberno da Federación Galega de Montañismo.

Rógase a todas as corredoras e todos os corredores de CxM que lena de forma detida os regulamentos.