REGULAMENTOS

Os Regulamentos con fondo azul están actualizados neste 2023 e sustitúen a Regulamentos anteriores.

Os Regulamentos con fondo verde son de nova creación neste 2023 e non existían con anterioridade.

REGULAMENTO DA EGAM

REGULAMENTO competición MARCHA NÓRDICA

REGULAMENTO competición CARREIRAS POR MONTAÑA

REGULAMENTO de licencias

REGULAMENTO COMPETICIÓN ESCALADA

REGULAMENTO LIGA XUNTA DE GALICIA SENDEIRISMO

REGULAMENTO dA asemblea xeral