986 20 87 58

¡Chámanos!

VIGO

Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209

NORMATIVA GALEGA – 2014

O “Manual de Senderos” FEDME recolle a posibilidade de que cada federación territorial elabore unhas normas particulares para a súa comunidade.

En Galicia foi elaborado un “Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo”(2009) – actualizado en 2014 – complementario ao da FEDME pero de aplicación preferente sobre este en Galicia.

Seguindo na normalización, co fin de acadar maior calidade nas rutas sinalizadas e homologadas, apróbase tamén no 2009 a Normativa de Homologación Galega, – actualizado en 2014 – formando cos outros dous manuais un corpus único.

“Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo” (2014)

  • Tipos de Sendeiros: GR e PR-G
  • Sinalización de trazado principal, variantes e derivacións

Normativa de Homologación Galega 2018

  • Homologación
  • Estudos de Definición de Sendeiros (EDS)
  • Inspección Técnica de Sendeiros (ITS)
  • Técnicos de Sendeiros de Galicia
  • Sanción por utilización indebida de marcas rexistradas
  • Deshomologacións
  • Anexos informativos

Biblioteca de Modelos Normalizados para os Técnicos

ATENCIÓN:
Os sinais de GR e PR son marcas rexistradas en España pola FEDME e ninguén as pode usar sen o seu permiso. En Galicia o permiso é xestionado a través da Federación Galega de Montañismo – FGM

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content