Rutas de Gran Percorrido

Número Nome En uso Lonxitude Duración Dificultade Cartografía IGN 1:25000 Descargar
GR 53 Panorámico de Vigo SI 52’8 Km 19 horas Media 223-II | 223-IV | 261-I Track gpx 
Google Earth
Turgalicia (+ info)
Concello (+ info)
GR 58 Sendeiro das Greas SI 247 Km 70 horas Media 185-IV | 186-III | 223-II | 223-III | 223-IV | 224-I | 260-II | 261-I | 261-II | 261-II | 261-IV Track gpx 
Google Earth
Turgalicia (+ info)
GR 65 O Camiño de Santiago SI 150 Km 50 horas Media 94-IV | 95-III | 95-II | 95-IV | 96-II | 96-IV
NON CUMPRE A NORMATIVA DA F.G.M. Non está pintado como sendeiro. Pódese realizar seguindo unhas frechas de cor amarela. A F.G.M. non dá información desta ruta porque non a considera apta como GR.
GR 94 Rural de Galicia SI 126 Km 36 horas Alta 94-IV | 120-II | 120-IV | 152-II | 152-IV | 153-I | 153-III | 185-II | 185-IV | 186-I | 223-II | 223-IV Track gpx
Google Earth
Turgalicia (+ info)

Recomendamos o enlace coa páxina de Turgalicia (www.turgalicia.es) e concretamente coa publicación de “Galicia. Sendas para descubrir un país” que foi realizada en colaboración entre Turgalicia e a Federación Galega de Montañismo.


CONDICIÓNS DE ESPECIAL RELEVANCIA SOBRE ENLACES DENDE E CARA ESTE SITIO WEB

A FGM non se fai responsable do contido doutros sitios e páxinas web alleas, aos que os enlaces que contén este sitio web puidesen conducir ao usuario.
A FGM non exerce ningún tipo de control sobre devanditos sitios web e xa que logo non se fai responsable dos danos producidos por contidos ilícitos, pola súa calidade, desactualización, indisponibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable á FGM.
O enlace a este sitio dende outras páxinas web tampouco implica que a FGM subscriba ou aprobe os seus contidos nin supón relación corporativa ou comercial algunha.
A existencia de enlaces non debe presupor tampouco a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación da FGM coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.
(Ver condicións de uso)