TECNICOS DE SENDEIROS FEDME/EEAM

Estas listaxes non son exhaustivas, e non recollen a tódolos técnicos existentes, xa que dependerá a súa inclusión da autorización dos propios Técnicos para subministrar os seus datos por internet.

Lembrar que as marcas de GR®, PR® y SL® están rexistradas pola Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluídas na clase 41 “Servicios de esparcimiento, en particular la señalización de rutas, caminos y senderos, con carácter recreativo y deportivo” a favor da “Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada” – FEDME -, constando tal rexistro no Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. A xestión de ditas marcas está cedida ás federacións autonómicas para o ámbito do seu territorio; en consecuencia, ditas marcas e cores, son de uso exclusivo en itinerarios e sendeiros homologados pola Federación Galega de Montañismo.

Data de actualización: 05/02/2023

TECNICOS FEDERATIVOS

NOME E APELIDOS
Antonio Mota Mogrobejo
Javier Aradas Mariñas
Alberto Canle Campuzano
José Raúl Leirós Gutiérrez
Pedro Manso Carballo
Juan José Lorenzo Veigas
Mónica Rodríguez Fernández
Xan Ramírez Gómez
Mercedes Calvelo Teijido
María Isabel Alonso Otero
Xosé Lois Freixeiro López
Xosé Antón Vázquez Pérez
Ana Vázquez Iglesias
David Fernández Lage
Fernando L. Llopiz Pereiro
Josefina Maestu Almeida
Mónica Dopico García
Alberto Cidrás Alfonso
Saba González Lorenzo
Fabio Freixeiro Cameselle
Diego Cimadevila Louzao

TECNICOS PROFESIONAIS

A CORUÑA

NOME E APELIDOS ENDEREZO ELECTRONICO TELEFONO WEB
Carmen María Sánchez Arines
carmela.sanchez.arines@gmail.com
Manuel Doce Blanco
doceblanco@gmail.com
616752412
Rocío Bulnes Fraga
info@gataconbotas.com
Xoán Fontaíña Pérez
xoan.fontaina@cemcoop.gal
981265640 - 607113876
Iván Ares Ochoa
ivanareso@gmail.com
David Prieto Sanguiao
d.sanguiao@gabinetecartotec.com
679947047
Oscar Tomás Carballo Ledo
racsocl27@yahoo.es

LUGO

NOME E APELIDOS ENDEREZO ELECTRONICO TELEFONO WEB
Eva María Salvador Fernández
info@gimenaingenieria.com
982813230 661468033
Eduardo Navarro Labrid
eduardo.navarro.labrid@gmail.com
647761453

OURENSE

NOME E APELIDOS ENDEREZO ELECTRONICO TELEFONO WEB
Fernando Pérez Iglesias
info@sendemansu.com
666934743

PONTEVEDRA

NOME E APELIDOS ENDEREZO ELECTRONICO TELEFONO WEB
Henrique Freixeiro Cameselle
info@segatur.com
886117011 654165750
José Julio Taboada Rodríguez
xuliotaboada@hotmail.com
626835030
María Jesús Iglesias Mouteira
info@i-dea.es
651672924
Jesús Borrageros López
xesus@tesourosnovos.com
986572267 685860773
Benito Lourido Quintana
benitolourido@pangeaingenieria.es
637559992
Pedro Arbolí Cervera-Mercadillo
pedroarbolicervera@gmail.com infonega@gmail.com
670043355
Alberto Canle Campo
678685337