986 20 87 58

¡Chámanos!

VIGO

Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209

A Federación Galega de Montañismo (en adiante FGM) pola presente indica os termos e condicións de uso do lugar  https://www.fedgalmon.gal

Este é un sitio web que a FGM pon a disposición dos seus federados e de tódolos usuarios da rede Internet. O seu obxectivo é fornecer servizo e información a devanditos usuarios e proxectar e dar a coñecer así a Federación e a súa actividade.

Tódolos dereitos están reservados. Non está permitida a modificación da Web nin dos seus contidos.

A información facilitada a través deste Web non substitúe a publicidade dos documentos que deban publicarse en Diarios, Boletíns Oficiais, libros de Actas ou outros que estatutariamente sexan obrigatorios, cuxa edición é instrumento que dá fe do seu contido.

A FGM non é responsable do contido, exactitude e actualización da información que provén doutras persoas físicas ou xurídicas e que conste no lugar Web ou á que se remita a partir de enlaces ou outros sistemas.

A FGM non ten control ningún sobre enlaces a outras páxinas do World Wide Web ou a recursos externos que a FGM, ou terceiras persoas, poida prover. Vostede recoñece e está de acordo en que a FGM non se fai responsable da dispoñibilidade de tales páxinas ou recursos externos, e que non patrocina ou se responsabiliza por ningún contido, publicidade, produto ou outro material dispoñible en tales páxinas ou recursos externos.

Igualmente, vostede recoñece e está de acordo en que a FGM non se fai responsable, de xeito directo ou indirecto, de calquera dano ou perda ocasionado, ou supostamente ocasionado, polo uso de informacións, bens ou servizos obtidos mediante tales páxinas ou recursos externos.

Vostede está de acordo en que, baixo ningunha circunstancia, a FGM, será responsabilizada de danos directos, indirectos, fortuítos ou de ningún outro tipo, que resulten do uso de calquera contido da nosa páxina. Isto inclúe perdas ou prexuízos causados en total ou en parte pola nosa neglixencia ou por situacións fóra do noso control ao crear ou enviar calquera parte desta Web.

Tódolos datos fornecidos polos usuarios non se destinarán a outras finalidades que as expresadas en cada caso, nin tampouco se facilitarán a terceiros, de acordo cos principios de protección de datos de carácter persoal que establece a Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, de 13 de decembro).

A FGM non garante que a Web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable dos danos causados polo acceso ao sitio web ou pola imposibilidade de acceder ao mesmo. A FGM resérvase o dereito a modificar e ampliar contidos, informacións, etc., deste lugar Web en calquera momento e sen previo aviso.

O interese da FGM é o de que este sitio web funcione coa máxima eficacia e cumpra a finalidade para a que foi creado e por iso manteno, pondo tódolos medios razoables para conseguilo, pero non se responsabiliza de posibles disfuncións e/ou anomalías no seu funcionamento.

A FGM poderá modificar os termos e condicións que aparecen nesta páxina Web e, xa que logo, aconsella a súa consulta cunha periodicidade razoable por se se producen cambios nos mesmos. O uso deste sitio web implica a aceptación dos termos e condicións contidos no mesmo.

Condicións de especial relevancia sobre enlaces dende e cara a este sitio web

A FGM non se fai responsable do contido doutros sitios e páxinas web alleas, aos que os enlaces que contén este sitio web puidesen conducir ao usuario. A FGM non exerce ningún tipo de control sobre devanditos sitios web e, xa que logo, non se fai responsable dos danos producidos por contidos ilícitos, pola súa calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable á FGM.

O enlace a este sitio dende outras páxinas web tampouco implica que a FGM subscriba ou aprobe os seus contidos nin supón relación corporativa ou comercial ningunha.

A existencia de enlaces non debe presupor tampouco a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación da FGM coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.

Política de Privacidade

PROCESO DE DATOS PARA A INSCRICIÓN na web da Federación Galega de Montañismo (FGM) O obxectivo deste documento é para informarlles lo das normas que rexen o tratamento de datos persoais para facilitar aos usuarios dos www.fedgalmon.gal

A FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO . garante a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos usuarios eo seu tratamento de acordo coa lexislación en materia de protección de datos persoais, tendo instalado todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración , acceso non autorizado e roubo de datos persoais proporcionados.

Non obstante, os usuarios deben ter en conta que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables

Responsable do tratamento de datos Identificación: A FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO  .Enderezo de correo:

Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº 17 – of. 10 –36209 Vigo -Pontevedra

Teléfono: 986 20 87 58 *Correo electrónico: info@fedalmon.gal

 Obxecto do procesamento de datos e bases legais que permitan o tratamento.

Os datos facilitados polos interesados para o rexistro na web (Formulario de contacto ou outra información) de calquera actividad da FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO . será tratado por el para xestionar a súa solicitude e a prestación de servizos relacionados con el, así como para a xestión de consultas e / ou reclamacións relacionadas.

Neste caso, a base legal para o tratamento dos datos é a execución da relación contractual cos Usuarios.

Os usuarios interesados en rexistrarse e / ou subscribirse a algún dos produtos e servizos no sitio web deben encher todos os campos do formulario correspondente. Onde non é obrigatorio cubrir todos os campos do formulario serán marcados cun asterisco (*) nos campos de formulario que obrigatorio.

Do mesmo xeito, no caso de que o Usuario utilice outros medios para contratar un produto ou servizo, deberá proporcionar os datos que se requiren. Non proporcionar todos os datos necesarios, non podemos atender a petición dos usuarios ou a contratación de produtos de proceso ou servizos solicitado  FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO .

Doutra banda, no caso dos Usuarios que deran o seu consentimento, A FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO usará eses datos para o fin proposto.

Calquera persoa pode exercitar os dereitos de acceso , rectificación o cancelación dos seus datos persoais cando o precise. Para iso deberá poñerse en contacto por mail a info@fedgalmon.gal  identificandose e expoñendo o que desexe.

Seguridad dos datos persoais

A FGM ten diversas medidas de seguridade para protexer a información persoal “on line” o servidor elexido cumpre con a exixencias requeridas no ámbito da seguridade.

 

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content