986 20 87 58

¡Chámanos!

VIGO

Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209

Licenza Federativa

Estar federado/a dáche dereito a:

 • Participar con preferencia nas actividades federativas (FGM/FEDME)
 • Participar nos cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM)
 • Axudas económicas nalgunhas actividades federativas de ámbito galego, estatal e internacional
 • Uso e descontos nos refuxios galegos e os que teñan convenio internacional de reciprocidade.
 • Prezos moi reducidos nos refuxios galegos:  https://fedgalmon.gal/refuxios/ 
 • Comunicacións periódicas
 • Calendario de actividades
 • Participar en actividades divulgativas
 • Competicións oficiais de escalada, carreiras por montaña e marcha nórdica.
 • Todas as vantaxes de pertencer á Federación Española FEDME:   https://fedme.es/licencia-fedme/

Datos importantes

Licenzas válidas por ano natural. Todas as licenzas caducan o 31 de decembro.
Non poderán tramitarse licenzas daqueles que omitan consignar todos os seus datos ou o fagan de forma incorrecta.

 1. Licenza de Inclusión Social

  (B IS), coas mesmas coberturas que a licenza B de ámbito nacional. Para poder tramitar esta licenza hai que achegar unha copia do certificado de discapacidade igual ou superior do 33%.

 1. Licenza infantil na modalidade OT.

 1. Plan XOGADE.

  Para todos/as os rapaces/zas de 6 a 16 anos que estean en escolas deportivas, os clubs poderán  tramitar o seguro de XOGADE: seguro deportivo gratuíto do programa XOGADE da Xunta de Galicia (para realizar adestramentos nunha instalación deportiva cun/ha técnico/a e para asistir a competicións que estean no calendario federativo nas modalidades de escalada en rocódromo, carreiras por montaña, marcha nórdica e sendeirismo en sendeiros homologados). O coste de tramitación desta licenza é de 8 euros. A tramitación desta licenza estará operativa dende primeiros de xaneiro.

 1. Mellores propostas de Asistencia no Estranxeiro coa póliza AON_ALLIANZ contratada:

✓ Allianz Global Assistance dará cobertura no Estranxeiro para todas as persoas federadas que teñan un accidente.

✓ Servizo 24 horas ao día 365 días ao ano.

✓ Compañía especializada en asistencia en viaxe internacional, líder mundial en Seguros de Viaxe, e Servizos de Asistencia Persoal.

✓ Máis de 13.000 empregados/as cualificados/as que falan 58 idiomas diferentes e son responsables de centros de operacións nos 5 continentes.

✓Prestación directa sen necesidade de adiantos ou reembolsos posteriores

 1. Segunda opinión médica.

  Aon conta co servizo de 2ª Opinión Médica para aqueles expedientes que a compañía exclúe por diferentes motivos; Lesións Preexistentes, Crónicas, etc.

O Servizo Médico tras revisar o expediente elabora un informe que enviamos á compañía para rebater a exclusión no caso que entenda que se debería ter cobertura.

Para a Federación/Club e Federado/a deste servizo xéralles a confianza de saber que teñen a súa disposición un/ha médico/a gratuíto/a para que lles garanta a súa asistencia.

 1. Plataforma de Atención as persoas Federadas.

  Aon pon ao dispor da federación a súa Plataforma de Atención as persoas Federadas para axudar en:

➢ Tramitación e enchemento dos partes de Accidentes.

➢ Información acerca da evolución do seu expediente.

➢ Información das autorizacións de:

➢ Probas Diagnosticas (Resonancias Magnéticas, etc..)

➢ Preoperatorios

➢ Intervencións Cirúrxicas

Aspectos a ter en conta para federarse

 • A licenza ten que tramitarse a través dun club dado de alta na Federación Galega de Montañismo (FGM).

 • Para poder tramitar a licenza é obrigatorio dar o enderezo electrónico e teléfono de cada federado/a (non pode ser o enderezo electrónico nin o teléfono do club), para despois poder descargar a licenza a través da aplicación Paso a Paso da FEDME. En caso de menores, será o teléfono e enderezo electrónico da nai/pai ou titor/a.
 • No caso de ter dereito a bonificación do 50 % do importe do seguro de accidentes, debe indicarse o NIF e o enderezo electrónico da nai/pai ou titor/a que estea federado/a na FGM.

Licenza en soporte PVC da licenza FEDME ou AUTONÓMICA

En canto a licencia FEDME: 

 • Atendendo ao “Plan Estratéxico da FEDME” 2021-2024 (ORG_3.2) e sendo coherentes co plan de dixitalización do máximo posible das xestións da FEDME, as licenzas nacionais van a subministrarse única e exclusivamente mediante FORMATO DIXITAL.
 • A licenza FEDME poderá visualizarse mediante a App “PASO A PASO”, para dispositivos Android e iOS, no apartado “Licenza”, para o que o/a usuario/a deberá rexistrarse. Como usuario/a rexistrado/a, poderá gozar do resto de funcións e utilidades da aplicación (Inscricións, Noticias, Sendeiros, Tenda, Club FEDME, suxestións, etcétera).
 • A licenza visualizarase unha vez os datos sexan recibidos na FEDME.
 • A Asemblea Xeral da FGM tomou o acordo de eliminar as licenzas en plástico de forma gratuíta por sustentabilidade medio ambiental.
 • As persoas que desexen ter a licenza federativa en formato plástico, deberán pagar 3 euros.
 •  No caso de pedir duplicados do carné federativo en formato plastico motivados por erros do club solicitante, extravío, roubo ou ampliación de cobertura do seguro, terán que pagar 3 euros por tramitación. 

En canto a licencia autonómica:

 • A licenza FGM poderá visualizarse mediante a App “PASO A PASO”, para dispositivos Android e iOS no apartado “Licenza”, para o que o/a usuario/a deberá rexistrarse
 • As persoas que desexen ter a licenza autonómica en formato plástico, deberán pagar 3 euros.
 •  No caso de pedir duplicados do carné federativo en formato plastico motivados por erros do club solicitante, extravío, roubo ou ampliación de cobertura do seguro, terán que pagar 3 euros por tramitación. 
 • Atendendo ao Regulamento de licenzas aprobado pola FGM no ano 2021, vixente hoxe en día (excepto as cotas de licenzas que figuran no anexo deste regulamento), ningún club galego, a día de hoxe, será eliminado da base de datos desta FGM por non ter un mínimo de federados/as, porque este aspecto non está contemplado neste regulamento. 

Regulamento

 

Prezo das Licenzas Federativas Ano 2024 

Só serán vinculantes as pólizas e condicións particulares asinadas, rexistradas, vixentes e en poder da compañía de seguros e da Federación Galega de Montañismo. Para máis datos deben dirixirse ao seu club de montaña federado.

En caso de viaxes ao estranxeiro é conveniente consultar a información do Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para coñecer que trámites deben realizarse previamente para entrar ou saír do país en cuestión (visados, vacinas, validez de documentos, etc.).e

 

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content