NORMATIVA ESTATAL

O “Manual de Senderos” é unha publicación da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME) e do seuComité de Sendeirismo.
Recolle a normativa xeral aplicable en España e anexos que complementan a súa aplicación no territorio estatal e nalgunhas comunidades autónomas.

É especialmente relevante os obxectivos que marca para os sendeiros e a importancia da marca rexistrada ante a Oficina de Patentes e Marcas como obxecto unificador e de calidade.

Elementos descritos

  • Obxectivos dos sendeiros homologados
  • Tipos de sendeiros e sinais
  • Competencia das federacións sobre os sendeiros
  • Proxectos de sendeiros
  • Técnicos de sendeiros

Descarga

Esta publicación é un manual vivo, polo que pode existir unha edición máis recente. Recomendamos revisar na páxina da FEDME, a última publicada: FEDME

Descarga dispoñible dende a Federación Galega de Montañismo (edición 2018):

Descarga guía PDF 2018