986 20 87 58

¡Chámanos!

VIGO

Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209

NORMATIVA ESTATAL

O “Manual de Senderos” é unha publicación da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME) e do seu Comité de Sendeiros. Recolle a normativa xeral aplicable en España e anexos que complementan a súa aplicación no territorio estatal e nalgunhas comunidades autónomas.

É especialmente relevante os obxectivos que marca para os sendeiros e a importancia da marca rexistrada ante a Oficina Española De Marcas y Patentes como obxecto unificador e de calidade.

Elementos descritos

  • Obxectivos dos sendeiros homologados
  • Tipos de sendeiros e sinais
  • Competencia das federacións sobre os sendeiros
  • Proxectos de sendeiros
  • Técnicos/as de sendeiros

Descarga

Esta publicación é un manual vivo, polo que pode existir unha edición máis recente. Recomendamos revisar na páxina da FEDME, a última publicada: FEDME

Descarga dispoñible dende a Federación Galega de Montañismo (edición 2021): Sendeiros  

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content