986 20 87 58

¡Chámanos!

VIGO

Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209

Normativa Estatal

NORMATIVA ESTATAL

O “Manual de Senderos FEDME” é unha publicación da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME) e do seu Comité de Sendeiros.

Recolle a normativa xeral aplicable en España e anexos que complementan a súa aplicación no territorio estatal e nalgunhas comunidades autónomas.

Son especialmente relevantes os obxectivos que marca para os sendeiros e a importancia da marca rexistrada ante a Oficina de Patentes e Marcas como obxecto unificador e de calidade.

Contidos do Manual de Senderos FEDME

 • Definición de Sendeiro.
 • Obxectivo dos sendeiros homologados.
 • Elementos esenciais do sendeiro: a sinalización, a información e a divulgación.
 • Tipos de sendeiros homologados.
 • Os sinais.
 • Criterios para a colocación de sinais e soportes.
 • A divulgación dos sendeiros “GR”, “PR” e “SL”
 • Competencias e funcións federativas sobre sendeiros en España
 • Os documentos reitores do desenvolvemento dos sendeiros.
 • O Rexistro Xeral de Sendeiros.
 • Divulgación xeral da rede de sendeiros homologados.
 • Creación, homologación e clausura provisional ou definitiva de sendeiros.
 • Criterios xerais para a creación e acondicionamento de sendeiros.
 • O proxecto de sendeiros.
 • O Técnico de Sendeiros FEDME.
 • Catalogación da dificultade dun sendeiro marcado homologado.
 • O mantemento dos sendeiros.
 • Anexos.

Descargar

Esta publicación é un manual vivo, polo que pode existir unha edición máis recente. Recomendamos revisar na páxina da FEDME, a última publicada. Data da última edición: 2021.

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content